PRISER

När du får hjälp av vår hemtjänst så betalar du samma taxa som du hade betalt i den kommunala hemtjänsten. Vi bistår med de tjänster som din biståndshandläggare säger att du är berättigad till.

VAD ERBJUDER VI?

Vi hjälper dig med vård, omsorg och serviceinsatser. Öppet tider Vård och omsorgs insatser 07:00-22:00 alla dagar i veckan. Öppet tider Serviceinsatser 07:00-18:00 vardagar.

KONTINUITET

Vår bemanning präglas av kontinuitet. Ett begränsat antal personer hjälper dig för att du skall känna dig trygg. Vi erbjuder dig ett kontaktombud som blir din trygghet och bollplank i allt som rör vårt uppdrag.

BRED SPRÅKKUNSKAP

Vårt företag har goda språkkompetenser och vi matchar personalen så att de kan ditt hemspråk.

VI LYSSNAR PÅ DIG

Vid planering så lyssnar vi på dig och anhöriga för anpassning. Vårt mål är att ni skall bli nöjda.

TILLÄGGSTJÄNSTER

Har du ytterligare önskemål och tankar på hur du vill ha det? Ta upp et med oss så ser vi till att lösa det på bästa sätt.

VÅRT ARBETSSÄTT

ENGAGEMANG

Vi vill ha en bra dialog med dig och dina anhöriga så att vi kan hjälpa dig på bästa sätt.

ANSVAR

Vår personal är erfaren och kompetent. Ni kan känna er trygga med oss.

FLEXIBILITET

Det är dina behov som står i fokus. Vi anpassar vårt arbete efter dina önskemål och behov.

MÅNGFALD

Vår personal består av blandade etniciteter. Detta ger dig möjlighet att få hjälp av någon som pratar ditt modersmål.

Du kan känna dig trygg med personalen du möter

LYHÖRDHET

Vi är lyhörda inför ditt behov.

Vi vill ha en bra kommunikation med dig och dina anhöriga.

VÅRA MEDARBETARE

Tony

VD

Frida

Platschef

Leyla

Undersköterska

Patrik

Undersköterska

Anastasios

Sjukgymnast